اتوماسیون صنعتی، مخابرات، CNC، PLC، راه اندازی و تعمیر خطوط ماشین آلات صنعتی، ساخت و تعمیر قطعات الکترونیک

تولید، تعمیر و راه اندازی دستگاه های لیزر صنعتی و پزشکی