اتوماسیون صنعتی

بخش اتوماسيون صنعتي با مديريت مهندس سبز علي و با بهره گيري از كادري آموزش ديده در زمينه PLC اداره مي گردد

كليه پروژه هاي اتواسيون صنعتي شامل شبكه هاي صنعتي و انواع PLC  با برندهاي Fanuc ،Omron،siemens،mitsubishi،Fatec،LS،Delta و …. و با استفاه از انواع HMI بر حسب نياز مشتري انجام مي گردد