ما در مدارپرداز

____ خطوط ماشین آلات صنعتی ____

تعمیر و راه اندازی می‌کنیم

خطوط cnc , plc و …

راه اندازی و نگهداری اتوماسیون صنعتی، مخابرات، CNC، PLC

ماشین آلات صنعتی

راه اندازی ، تعمیر و نگهداری خطوط ماشین آلات صنعتی

قطعات الکترونیک

ساخت و تعمیر سیم پیچ‌ها و قطعات و بردهای الکترونیکی

لیزر صنعتی پزشکی

راه اندازی ، تعمیر و نگهداری لیزرهای صنعتی و پزشکی

جدیدترین کارهای شرکت مدارپرداز