جزئیات پروژه

تعمیرات و راه اندازی دستگاه وایرکات CNC شارمیلز سوئیس که توسط شرکت مدار پرداز انجام شده است.

  • پروژه: تعمیرات و راه اندازی دستگاه وایرکات CNC شارمیلز سوئیس
  • کنترلر : FANUC
  • نام دستگاه :
  • خط تولید:
راه اندازی دستگاه DECKEI MAHO با کنترلر FANUC180